Usluge

PODRUČJA PRAKSE

 • JAVNA NABAVA – značajno područje gospodarskih aktivnosti vrijedno 42 milijarde kuna godišnje
 • PRAVO DRUŠTAVA – pravo na kojem počiva i opstaje poduzetništvo, kao i razvoj cjelokupnog gospodarstva
 • TRGOVAČKI UGOVORI – uz to što ostvaruje cilj, dobar i regulativni ugovor smanjuje rizike na najmanju moguću mjeru
 • PRAVO EU – poznavanje pravne stečevine EU postalo je „conditio sine qua non“
 • ZASTUPANJE – kao pravni koncept ostvarenja interesa klijenta
 • SAVJETOVANJE I PRAVNA MIŠLJENJA – raspolagati svim informacijama je ključno za donošenje konačne odluke poslovnom pothvatu

JAVNA NABAVA

Javna nabava je prožeta kompleksnim i izuzetno formalnim pravilima definiranim Zakonom o javnoj nabavi, podzakonskim propisima, praksom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) te praksom upravnih sudova i Visokog upravnog suda. Kada je riječ o javnoj nabavi radova, roba ili usluga u projektima sufinanciranim iz fondova EU, javna se nabava dodatno komplicira smjernicama i pravilima institucija Europske unije, smjernicama agencija u Republici Hrvatskoj, revizorskim nalazima uprava Europske komisije, OLAF-a i sl.

 

Posjedujemo značajno iskustvo u postupcima javne nabave, osobito u infrastrukturnim projektima sufinanciranim iz fondova EU. Nudimo pravne savjete i usluge:

 

za Naručitelje:

 • izradu dokumentacije o nabavi, ex ante kontrolu, provođenja postupaka, ex post kontrolu
 • zastupanje Naručitelja u žalbenim postupcima ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • zastupanje Naručitelja povodom izrečenih financijskih korekcija tj. u postupcima Odluka o nepravilnosti izrečenih od strane PT2 u projektima sufinanciranim sredstvima EU
 • pokretanje upravnih sporova protiv odluka Upravljačkog tijela u projektima sufinanciranim sredstvima EU

 

ISKUSTVO: naše su reference provedeni postupci vrijednosti oko milijardu kuna te još 20-tak postupaka u tijeku, slične zbirne vrijednosti. Uključeni smo u neke od najvećih infrastrukturnih projekata u RH.

 

za Ponuditelje:

 • zastupanje Ponuditelja u žalbenim postupcima ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • analiza dokumentacije o nabavi, pravno savjetovanje u pripremni ponuda i dr.

 

ISKUSTVO: naše su reference zastupanje ponuditelja u 40-tak žalbenih postupaka zbirne vrijednosti oko 4 milijarde kuna.

TRGOVAČKI UGOVORI

Loš ugovor može ugroziti i najbolji posao. Jednako kao i loš brak, pun je prevara i nepovjerenja s tužnim završetkom. Zbog toga je za ispunjenje ciljeva nužan kvalitetno sastavljen ugovor sa samo regulativnim odredbama. Takvim pristupom i jasnim procedurama u potencijalno spornim situacijama, eventualni rizici se mogu pretpostaviti i pravovremeno otkloniti, a očekivani efekti ostvariti.

 

Raspolažemo znanjima i iskustvom u savjetovanju i izradi trgovačkih ugovora, osmišljavanju strukture ugovornog odnosa, osobito u sektoru graditeljstva, od kojih ističemo:

 

 • ugovor o građenju ili izrada posebnih uvjeta FIDIC ugovora (crvena knjiga i crvena knjiga- MDB edicija, žuta knjiga, zelena knjiga, srebrena knjiga, model ugovora za konzultante i sva ostala izdanja) s kvalitetno definiranim jamstvenim klauzulama
 • I&R ugovori (R&D contracts)
 • ugovori o osnivanju konzorcija, joint venture i sl.
 • instrumenti osiguranja plaćanja (supergarancije, kontragarncije, garancije…) – moraju biti konačan sastojak svake transakcije
 • ugovori o mirovanju obveza (standstill agreement)
 • kupoprodaja, zakupi, zajmovi, sindicirani zajmovi
 • ugovori o managementu
 • Escrow račun
 • savjetovanje i pravno praćenje kroz izradu setova ugovora vezanih za projektno investiranje
 • savjetovanje vezano za područje zaštite tržišnog natjecanja (zabranjeni sporazumi među poduzetnicima, zloporaba vladajućeg položaja)

PRAVO DRUŠTAVA

Pravo društava i statusna pitanja su osnova funkcioniranja svakog trgovačkog društva. Naše su usluge vezane uz pravne usluge u postupcima preuzimanja, spajanja, pripajanja, preoblikovanja, prijenosa gospodarske cjeline i svih ostalih statusnih promjena društva, pravni due diligence, ponude za preuzimanje, pravno savjetovanje u IPO postupcima, savjetovanje vezano za nastanak koncentracija (stjecanje kontrole) i dr..

 

Na istim osnovama pružamo usluge pravnog zastupanja/savjetovanja u kriznim situacijama iniciranim različitom uzrocima.

PRAVO EU

Pružamo usluge pravnog savjetovanje u usklađenju s EU zakonodavstvom, uredbama i direktivama, tumačenje pojedinih odredbi i instituta kao i pravno savjetovanje vezano za odredbe pravne stečevine EU koja uređuje područje zaštite tržišnog natjecanja (zabranjeni sporazumi među poduzetnicima, zloporaba vladajućeg položaja i dr.).

ZASTUPANJE

Postoje razni načini zastupanja klijenata. U arbitražnim postupcima i postupcima ispred nadležnih sudova osigurava se postizanje cilja svakog poslovnog odnosa za slučaj nastupa spornih situacija. Svojim vještinama, komunikacijskim sposobnostima, poznavanjem područja djelovanja, kvalitetnim podnescima, svojim klijentima osiguravamo željene rezultate.Na istim osnovama pružamo usluge zastupanja ispred agencija i regulatornih tijela po svim osnovama.

SAVJETOVANJE I PRAVNA MIŠLJENJA

Dobar pravni savjet i ispravne informacije ključne su za donošenje konačne odluke. Na taj način minimiziraju se određeni financijski rizici te se osigurava postizanje poslovnih ciljeva. To osobito vrijedi u slučaju investicijskih projekata.Pravno mišljenje može biti kako uputa za daljnje postupanje tako i na određenim razinama imperativ za ispravnu radnju ili postupak.

 

Pravna mišljenja izrađujemo na osnovuznanja koje smo stekli na poslijediplomskom studiju, što nadopunjujemo i osobnim iskustvom na brojnim projektima.