Kontakt

Mihovila Krušlina 14
10290 Zaprešić HR

 

T +385 (0)1 56 120 59
M +385 (0)91 22 975 01
E korincic@korincic.com

Inoslav Korinčić, odvjetnik

 

M +385 (0)91 2297 501
E korincic@korincic.com

Alma Handžić, odvjetnica

 

M +385 (0)91 1197 501
E alma@korincic.com

Sanja Špoljarić Lukač, odvjetnička vježbenica

 

M +385 (0)91 1997 501
E sanja@korincic.com

Filip Tucman, odvjetnički vježbenik

 

M +385 (0)91 2297 504
E filip@korincic.com

Ana Džebić, odvjetnička vježbenica

 

M +385 (0)91 2297 502
E ana@korincic.com

Nevena Žeinski, voditeljica ureda

 

M +385 (0)91 11 975 10
E nevena@korincic.com

Kontaktirajte nas!